Google+

z-Kütüphane Güncel

Okullar Hayat Bulsun Projesi

PROJENİN AMACI

 • Okulların toplum hizmetine açılması
 • Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılması
 • Okulların eğitim‐öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği içinde velilerin ve mahallelinin hizmetine açılması
 • Okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projelere göre yeniden düzenlenerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde peyzaj ve tasarımının yapılması ve ağaçlandırılmasıdır.
 • Okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme, dinlenme aktivitelerine imkan veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesidir.

PROJENİN GEREKÇELERİ

 • Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30’u civarındaki kısmında yararlanılması.
 • Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması
 • Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması
 •  Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği.
 • Kıt kaynakların etkin kullanılması.
 • Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruma. Okul güvenli bir sığınak olacaktır.
 • Çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının bulunmaması
 • Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması
 • Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretmekte oluşları
 • Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği
 • Gelişmiş birçok ülkede okullardan okul saatleri dışında da yararlanılmaktadır.
 • Okullar sadece öğrencilere değil aynı zamanda okul çevresindeki mekânlarda yaşayan mahalleli yetişkinlere de hizmet vermektedir.
 • Okullar, çevresindeki toplumla bütünleşen Öğrenme Merkezleri, Açık Okul haline gelmektedir. Öğrenme süreçleri iyileşmekte ve eğitim kalitesi artmaktadır.

PROJENİN YARARLARI

 • Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması,
 • Okul‐aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi,
 • Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması,
 • Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması,
 • Ülke kaynaklarının etkin kullanılması,
 • Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması,
 • Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri,
 • Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı
 • sağlanması,
 • Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması,
 • Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesi.
Top

Türkiye geneli 20 z-Kütüphane geliyor

Bakan Dinçer, Merter Platformu işbirliğinde hayata geçirecekleri kütüphanelerin, kitap, internet erişimi, bilgisayar ve zeka geliştirici materyalleriyle birkaç farklı misyonu taşıdığını anlatarak, esas amaçlarının kütüphaneyle çocukları kitaba yakınlaştırmak ve kitabı sevdirmek olduğunu kaydetti. Projenin özel ve kamu işbirliğiyle hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Dinçer, bugün imzalanan protokolle 10′u İstanbul’da olmak üzere Türkiye genelinde 20 kütüphane oluşturulacağını kaydetti.

Bakan Dinçer, bugüne kadar formel şekilde kütüphanelerin oluşturulduğunu, ancak bunların çocukları fazla cezbetmediğine işaret ederek, zorunlu eğitimin 12 yıla çıkartılmasının ardından eğitimde bir paradigma değişikliği yapmaya başladıklarını anlattı.

Konuşmanın ardından, Bakan Dinçer ve beraberindekiler, Esenyurt’taki Halil Fahri Orman İlköğretim Okulu’nda açılışını gerçekleştirdikleri kütüphaneyi gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Dinçer ve Merter Platformu Başkanı Cengiz Acar, daha sonra, Türkiye genelinde 20 kütüphanenin oluşturulmasını kapsayan ”Z Kütüphanelerin Kurulması ve Okuma Kültürünün Geliştirilmesi” protokolünü imzaladı.

Top
Page 1 of 1

İletişim için iletisim@z-kutuphane.com

Türkiye'de z-Kütüphanelerin artması için yola devam