Google+

All posts tagged okullar hayat olsun

Okul alanlarının düzenlenmesi

Belirtilen hedeflere ulaşmak için okul bahçelerinde, yeterli büyüklükte tören alanı, gezinti yolları, yeşil alan bırakılmalı, tel örgülerle çevrili açık spor tesisleri (voleybol, basketbol, mini futbol sahası) ile geleneksel çocuk oyunlarına uygun alanlar ayrılmalı, öğretmenler ve öğrenciler için çardak ve oturma grupları tasarlanmalıdır.

Çağımızda eğitim ve öğretimin, hayatın tüm alanlarında kesintisiz olarak devam ettiği göz önüne alındığında, öğrenme mekânlarının sadece dersliklerle sınırlı olmadığı bilinmektedir. Öğrencilerin zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişmelerine katkı sağlayan sosyal mekânlar olarak okul bahçeleri, eğitimin sürekliliğinin sağlanması ve kalitesinin arttırılmasında önemli bir paya sahiptir. Aktif yaşam biçimini teşvik eden okul bahçelerinin, yeterli donatım elemanları, yeşil alan ve açık spor tesisleri ile düzenlenerek, öğrenciler için çekici ve zevkli hale getirilmesi hedeflenmelidir.

Eğitim kurumları bahçelerinde, aşırı hafriyat ve dolgu yapılmaması öngörülmeli, arsaların mümkün olduğu ölçüde doğal yapısı ile kullanılmasına çalışılmalı, şev ve kademe yapılmalı, büyük istinat duvarlarının yapımından kaçınılmalıdır.

Okul bahçelerine ana girişler, trafik yoğunluğu az olan tali yoldan sağlanmalı, servis ve araba girişi, tercihen arka bahçe tarafından verilmelidir. İtfaiye araçlarının, okul binası ve eklentilerine ulaşmasına imkân sağlanmalıdır.

Okul bahçelerine ait planlar, 1/200 ölçekte ve ayrı ayrı olmak üzere tekniğine uygun olarak altyapı, yerleşim ve peyzaj projeleri olmak üzere üç takım halinde hazırlanmalıdır.

1. Öğretim Binaları ve Eklentileri

Öğretim binalarının okul arsasına yerleştirilmesinde, kuzeydoğu-güneybatı yönü tercih edilmeli, hâkim rüzgâr yönü dikkate alınmalıdır. Okul arsalarının, gelecekteki ihtiyaca cevap verebilmesi ve yapılı çevreye olumlu katkıda bulunabilmesi için, öğretim binaları ve eklentilerinin yerleştirilmesinde azami özen gösterilmeli ve okul arsaları en verimli şekilde kullanılmalıdır. Çok amaçlı salon, spor salonu, pansiyon gibi eklentilere, tören alanından doğrudan ulaşım sağlanmalı, öğretim binası ile eklentileri arasında uygun mesafe bırakılmalıdır.

2. Tören Alanı

Okul bahçelerinde, öğrenci başına en az 2.00 m² alan ayrılacak şekilde, güney bahçede, kaymaz malzeme ile kaplanmış tören alanı düzenlemesi yapılmalıdır.

3. Atatürk Büstü ve Bayrak Direkleri

Okul girişinin sağında ve tören alanında, Atatürk büstü alanı ve en az 6.00 m. boyunda bayrak direkleri yeri planlanmalıdır.

4. Ana Sınıfı Oyun Parkı ve Kum Havuzu

Anasınıfı öğrencilerinin; koşma, atlama, tırmanma gibi aktivitelerle bedenlerini ve sınırlarını, yeteneklerini fark edebilecekleri, fiziksel gelişmelerine yardımcı mekânlar sağlanmalı, yaş grubuna uygun oyun araç ve gereçleriyle donatılmalı ve kum havuzu düzenlenmelidir.

5. Spor Sahaları

Okul bahçelerinde, en az birer adet voleybol ve basketbol sahası düzenlenmeli, okul alanlarının elverişli olduğu büyük kapasiteli okullarda, birden fazla voleybol ve basketbol sahası ile mini futbol sahası düzenlenmelidir.

-Voleybol Sahası
Dış ölçüleri 13 m. x 22 m., oyun sahası iç ölçüleri 9 m. x 18 m. olacak şekilde kuzey-güney doğrultuda voleybol alanı ayrılmalıdır.

-Basketbol Sahası
Dış ölçüleri 19 m. x 32 m., oyun sahası iç ölçüleri 15 m. x 28 m. olacak şekilde, kuzey güney doğrultuda basketbol alanı ayrılmalıdır.

-Mini Futbol Sahası
Dış ölçüleri 24 m. x 42 m., oyun sahası iç ölçüleri 20 m. x 40 m. olacak şekilde mini futbol alanı düzenlenmelidir.

6. Geleneksel Çocuk Oyunları Sahaları

Anaokullarında ve ilköğretim okullarında; mendil kapmaca, sek sek, dokuztaş gibi geleneksel çocuk oyunları ders dışı egzersiz programı kapsamında okul bahçelerinde düzenlenmelidir. Böylece, kuşaklar arası farklılıkların yerine ortak değerler oluşması sağlanabilecek ve öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkân verilebilecektir.

-Mendil Kapmaca Oyun Sahası
Oyun sahası en az 15 m. x 27 m., en fazla 20 m. x 40 m. olacak şekilde mendil kapmaca alanı, oturma grupları ile birlikte, pürüzsüz ve düz zeminde düzenlenmelidir.

-Sek Sek Oyun Sahası
Oyun sahası, pürüzsüz düz zemin üzerine çizilen 45 cm. x 45 cm. kenarlara sahip
8 kareden oluşacak şekilde düzenlenmelidir.

-9 Taş Oyun Sahası
Oyun sahası, pürüzsüz düz zemin üzerine çizilen 3 m. x 3 m., 2 m. x 2 m., 1 m. x
1 m. çizilmiş karelerden oluşacak şekilde düzenlenmelidir.

7. Çardak

Ders dışı zamanlarda öğretmenlerin oturup dinlenebilecekleri, ahşap malzemeden yapılmış, etrafı açık, üstü kapalı oturma mekânı düzenlenmelidir.

8. Çiçek Tarhı

Öğretim binasının girişlerinde, bakımı kolay, mevsime ve iklim bölgesine uygun çiçeklerden oluşan düzenleme yapılmalıdır.

9. Yeşil Alan

Okul bahçelerinin soğuk ve monoton bir görünüşe sahip olmaması için beton ve asfalt yüzeylerden kaçınılmalı, peyzaj projesine uygun olarak, doğa temelli yaklaşımla tasarlanmış geniş çim alanları ve okul bahçesi ihata duvarı boyunca iklim bölgesine uygun ağaçları içeren düzenleme yapılmalıdır.

10. Dinlenme ve Oturma Grubu

Çocukların ve öğretmenlerin okul bahçesinden uzun süreli faydalanmasını sağlayacak, öğrencilerin sosyal öğrenme mekânlarına katkıda bulunacak buluşma ve dinlenme noktaları, ağaç gölgesinde oturma bankları yeşil alanlarla bölünmüş gruplar halinde oturma köşeleri düzenlenmelidir.

11. Açık Derslik ve Anfitiyatro

Uygun hava koşullarında derslerin açık havada işlenebileceği, öğrencilerin yaratıcılıklarını, hayal güçlerini, meraklarını harekete geçirebilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri, eğitsel ve kültürel faaliyetlerini sunabilecekleri alanlar olarak planlanmalıdır.

12. Gezinti Yolları

Teneffüs ve öğlen tatillerinde temiz hava, yürüme ve dolaşma amacıyla oluşturulan, okul binası, çok amaçlı salon, kapalı spor salonu ile açık spor sahaları arasında yaya ulaşım akslarıyla bağlantılı gezinti yolları düzenlenmelidir.

 

Top

Okullar Hayat Bulsun Projesi

PROJENİN AMACI

 • Okulların toplum hizmetine açılması
 • Okul bahçelerinin düzenlenmesi ve ağaçlandırılması
 • Okulların eğitim‐öğretim saatleri dışında, hafta sonlarında ve yaz aylarında dersliklerinin, kütüphanelerinin, bilgi teknolojileri sınıflarının, çok amaçlı salonlarının, konferans salonlarının, spor salonlarının ve okul bahçelerinin belediyelerle işbirliği içinde velilerin ve mahallelinin hizmetine açılması
 • Okul bahçelerinin fiziki yapılarına uygun projelere göre yeniden düzenlenerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı, belediyeler ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde peyzaj ve tasarımının yapılması ve ağaçlandırılmasıdır.
 • Okulların öğrenciler ve yetişkinler için birer “hayat boyu öğrenme merkezi” ve eğlenme, dinlenme aktivitelerine imkan veren “yaşayan güvenli alanlar” haline dönüştürülmesidir.

PROJENİN GEREKÇELERİ

 • Okullardan gündüz saatlerinin ancak % 30’u civarındaki kısmında yararlanılması.
 • Çoğu yerleşim yerinde okul binaları ve bahçeleri dışında halka hizmet üretilebilecek bu büyüklükte başka fiziki kapasitenin bulunmaması
 • Öğrenciler, aileler ve halkın okullarda mevcut olan eğitsel kaynaklardan ve imkanlardan yeterince yararlanamaması
 •  Bilgi toplumunda eğitim ve hayat boyu öğrenme hizmetlerine yönelik talep artışı ve bu hizmetler için gereken bina, bakım ve diğer maliyetlerin yüksekliği.
 • Kıt kaynakların etkin kullanılması.
 • Gençleri ve çocukları şiddet ve zararlı alışkanlıklardan koruma. Okul güvenli bir sığınak olacaktır.
 • Çocuklar ve gençler için yeterli oyun ve spor alanlarının bulunmaması
 • Büyükşehirlerde mahallelinin öğrenme, eğlenme ve dinlenme aktiviteleri için okul bahçeleri dışında alanların olmaması
 • Belediyelerin toplumun ekonomik, sosyal ve fiziki kalkınmasından sorumlu belediyecilik anlayışı gereği eğitimden sağlığa, spor aktivitelerinden zararlı alışkanlıklarla mücadeleye kadar birçok alanda toplumsal sorumluluk gereği hizmet üretmekte oluşları
 • Belediye hizmetlerinin yerellik prensibi gereğince sunulması gerekliliği
 • Gelişmiş birçok ülkede okullardan okul saatleri dışında da yararlanılmaktadır.
 • Okullar sadece öğrencilere değil aynı zamanda okul çevresindeki mekânlarda yaşayan mahalleli yetişkinlere de hizmet vermektedir.
 • Okullar, çevresindeki toplumla bütünleşen Öğrenme Merkezleri, Açık Okul haline gelmektedir. Öğrenme süreçleri iyileşmekte ve eğitim kalitesi artmaktadır.

PROJENİN YARARLARI

 • Okul bina ve eklentileri ile okul bahçelerinden yeterince yararlanılması,
 • Okul‐aile ilişkisi ve ailelerinin okula aidiyetlerinin güçlendirilmesi,
 • Halkın artan mesleki, sosyal ve kültürel hizmet talebinin karşılanması,
 • Hayat boyu öğrenmenin yaygınlaştırılması,
 • Ülke kaynaklarının etkin kullanılması,
 • Fiziki kapasitenin okul alanları ve bahçeleri ile sınırlı olduğu çoğu il ve ilçede hizmet üretme potansiyelinin ortaya çıkarılması,
 • Belediyelerin okul bina ve bahçelerini okul saatleri dışında kullanarak hizmet üretmeleri,
 • Kamu birimleri arasında işbirliğinin kurumsallaşmasına katkı
 • sağlanması,
 • Belediye hizmetlerinin yaygınlaştırması,
 • Toplumun öğrenme imkânlarının genişletilmesi.
Top
Page 1 of 1

İletişim için iletisim@z-kutuphane.com

Türkiye'de z-Kütüphanelerin artması için yola devam